Ventilatie

Bovendien is ook de vaak voorkomende en ziekmakende schimmelvorming op de muren hoofdzakelijk te wijten aan een slechte ventilatie, waardoor de vochtigheid binnen te hoog wordt en blijft.

Tot slot zijn ook de ongevallen door CO-vergiftiging, vaak met dodelijke afloop, te wijten aan slechte ventilatie in de woning. Doordat er onvoldoende luchttoevoer is worden de gassen niet volledig verbrand, waardoor CO gevormd wordt in plaats van het ongevaarlijke CO2.

Een goede combinatie van isolatie met een individueel berekend ventilatieprofiel lost deze problemen voorgoed op. Een specialist heeft tal van mogelijkheden en voldoet met de geplaatste systemen aan de Belgisch enorm NBN 50-001. Bij een eerste afspraak ter plaatse kunnen ze reeds een duidelijk beeld stellen van de aan te pakken problemen en een adequate en verantwoorde oplossing aanbieden. Ventileren is investeren in de gezondheid van je woning en in de gezondheid van je gezin.

Feiten

Bovendien beperken de gevolgen zich niet tot ontsierende effecten aan gebouwen. Schimmels kunnen onze gezondheid schaden. Zo produceren schimmels stoffen die bij mensen met erfelijke aanleg na inademing kunnen leiden tot overgevoeligheid en allergische reacties zoals astma.

Recent onderzoek in Europa bevestigt het verband tussen luchtwegklachten en schimmels in woningen. Met name astmatische kinderen blijken er extra gevoelig voor te zijn. Verder scheiden schimmels gifstoffen af waarvan de effecten bij inademing tot nog toe nog nauwelijks onderzocht zijn. Schimmels produceren tevens tal van vluchtige verbindingen – alcoholen en ketonen – die de typische, muffe reuk veroorzaken. Deze stoffen worden verantwoordelijk geacht voor symptomen als hoofdpijn en irritaties aan keel en neusslijmvlies.