Warmtepompen

Warmtepomp als volwaardig alternatief voor gas of mazout? Een bijzonder energiezuinig alternatief voor een traditionele cv-ketel is een warmtepomp.

De warmte wordt onttrokken uit de lucht, de bodem of uit water. Deze warmte wordt door compressie op een hogere temperatuur gebracht en via een binnenunit in de woning gepompt. Je kan dit vergelijken met een omgekeerde koelkast, de koelkast gaat de warme lucht afkoelen terwijl een warmtepomp het tegenovergestelde doet.

Wanneer is een warmtepomp interessant?

Een warmtepomp is pas interessant bij een goed geïsoleerde woning. Een isolatiespecialist kan jouw woning analyseren en indien gewenst jouw woning ook isoleren zodat deze alternatieve energiebron het best tot zijn recht komt.

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (coëfficiënt of performance), deze geeft de verhouding tussen de ingebrachte hoeveelheid elektriciteit en de opgeleverde hoeveelheid warmte weer. Ook voor een warmtepomp kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op premies.

België en andere landen

Desondanks het feit dat warmtepompen in België nog geen algemene ingang gevonden hebben, zitten ze duidelijk in de lift. In Zwitserland zijn nu al meer dan 100.000 warmtepompen in gebruik. In Oostenrijk zelfs nog meer terwijl de temperaturen daar nog kouder zijn dan bij ons, ongeveer 150.000 woningen worden verwarmd door middel van een warmtepomp. Lees verder op: energiesparen.be.